TINH LỰC - Thơ Văn Thùy (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Trẻ trung hừng hực âm dương
Yêu chay đã bốn chân giường bong gân
.................................................................
Tinh lực

             * 1 - 

Trẻ trung hừng hực âm dương
Yêu chay đã bốn chân giường bong gân

(Anh suy dinh dưỡng vì nghèo
Ái ân chỉ chút lèo tèo vậy thôi.)

             * 2 - 

Vừa ra thông điệp yêu đương
Bỗng dưng cả lũ giát giường động kinh.

(Không tiền không thuốc Nam khoa
Ấy nhau cũng chỉ xuề xòa cho xong.)
*.
VĂN THÙY (dị nhân)
Địa chỉ: Số 7, phố Phạm Huy Thông
thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01214.197.907 


                                                                              
       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 20.12.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét