THẾ KỶ HAI MƯƠI - Thơ Đỗ Hoàng (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Thế kỷ hai mươi!
thế kỷ của những con người thú
đồng loại chẳng còn tín hiệu tìm nhau.
thế kỷ hai mươi làm chiến tuyến.
không nôi trường tồn
..................................................
Thế Kỷ Hai Mươi
Lời dẫn: Tôi tưởng chỉ thế kỳ 20 con người còn giết nhau. Không ngở đến gần 20 năm của thế kỷ 21 con người vẫn giết nhau ghê gớm hơn. Bon IS, Bắc Triều hăm hoạ, Apganitstan, Crưm...đều chực đẩy loài người xuống hố. Xin đăng lại bài thơ "Thế kỷ XX" đẻ chia sẻ nỗi đau của loài người!
*
Thế kỷ hai mươi
con người ở đâu cũng tàn ác như nhau!
đâu phân biệt bên kia bờ chiến tuyến!
đất bằng này
sẵn súng, sẵn dao
sẵn những lời đổi đen ra trắng!

Cái chết ở đây
nào có khác gì.
phát súng bên này, phát súng bên kia.

Phát súng nơi nào cũng là tiếng nổ.
phát súng nơi nào cũng chẳng tránh ai.
nó chẳng chừa 
một trái tim hồng
một đầu lâu đỏ!
phát súng bên này,
phát súng bên kia
phát súng nơi nào cũng đưa người ta xuống lổ!

*

Thế kỷ hai mươi ghê gớm một thời.
thế kỷ của những cái đầu điên loạn,
thế kỷ của những cuộc chiến tranh huỷ diệt đồng loài
thế kỳ của những cái loa tăng âm cùng quẩn.

Trái đất
một thế hệ trai trẻ thông minh.
tuổi hai mươi mất đi không bao giờ quay trở lại,
tuổi hai mươi mất đi,
lịch sử hành tinh thành hoang phế.

Xương máu người thành núi, thành sông!
anh lính ngoài trái đất
anh cũng như tôi.
tuổi hai mươi thấp hơn nòng súng lạnh,
tuổi hai mươi làm thước đo bờ chiến tuyến.
oán hận đôi bờ trầm tích nghìn năm!

*

Thế kỷ hai mươi!
thế kỷ của những con người thú
đồng loại chẳng còn tín hiệu tìm nhau.
thế kỷ hai mươi làm chiến tuyến.
không nôi trường tồn

Trái đất
chiếc đầu lâu!
*
Chiến trường Bắc Quảng Trị 17 - 03 -1973
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52

…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 16.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét