ĐẠO VĂN CŨNG RỨA - Thơ Văn Thùy (Hưng Yên)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Vả là vả
Sung là sung
Hai người mặt chữ như cùng sinh đôi.

Nặn xong một mụn con trai
Cái giỏ nhà nó cái quai nhà mình.
.................................................................
Đạo văn cũng rứa

Vả là vả
Sung là sung
Hai người mặt chữ như cùng sinh đôi.

Nặn xong một mụn con trai
Cái giỏ nhà nó cái quai nhà mình.
*.
VĂN THÙY (dị nhân)
Địa chỉ: Số 7, phố Phạm Huy Thông
thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01214.197.907 


                                                                              


       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 20.12.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét