LẪN LỘN - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
“Lộng giả thành chân” đà hiểu rõ
“Vô nhân mục hạ” vốn xem thường
Công tư lẫn lộn mong dừng nhé
Nhỡ chết mai ngày có đứa thương…
...............................................................
Lẫn lộn

Chẳng thấy anh nào lưỡi có xương
Thành ra chém gió quả khôn lường
Làm xuôi nói ngược tha hồ phán
Đít thớt đầu chày mặc sức tương
“Lộng giả thành chân” đà hiểu rõ
“Vô nhân mục hạ” vốn xem thường
Công tư lẫn lộn mong dừng nhé
Nhỡ chết mai ngày có đứa thương…
*
Việt Trì, 16/02/2016
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét