NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘT MÌNH NGỒI HÁT - Thơ Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Tiếng ghi ta
Thẫn thờ
Sóng nhạc
Chiều tàn thu
Chậu cúc nhạt phai ...
..................................................
Người đàn bà một mình ngồi hát

Người đàn bà
Chín nẫu
Nhạt trai
Bên cửa sổ
Một mình ngồi hát
Tiếng ghi ta
Thẫn thờ
Sóng nhạc
Chiều tàn thu
Chậu cúc nhạt phai ...
Ngày trôi
Theo
Bóng nắng đổ dài
Sao bối rối
Một điều gì khác
Đẫm hoàng hôn
Xô chiều đi lạc
Rơi ...
Vì dầu, dù có một mai” ...
*
LÊ THANH HÙNG
Địa chỉ: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Email: thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
Điện thoại: 091.900.46.25
.

       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 07.05.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét