Nhạc phẩm: DÕI NHỚ GỬI NƠI ĐÂU - Thơ: Hữu Thân Hiệp ; Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Phối khí: Vĩnh Hà ; Ca sĩ: Tòng Lan

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, ngoài cùng, hàng trên, bìa phải)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.


Nhạc phẩm:
DÕI NHỚ GỬI NƠI ĐÂU
Thơ: Hữu Thân Hiệp
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Phối khí: Vĩnh Hà  
Thể hiện: Ca sĩ Tòng Lan
........................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 09 tháng 05 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét