CẢNH ĐÊM - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Trăng côi bóng ngả loang dài
Hư linh dường cũng mệt nhoài nhân duyên
Phải chăng trước định chữ tiền
Ai hoài viết mãi dấu huyền chẳng ra
............................................................
Cảnh đêm

Hạ đem nắng lửa lan tràn
Giận hờn thiêu đốt nhân gian vô tình
Cuối chiều một góc lặng thinh
Phù du vùi lấp nghĩa tình phôi phai
Trăng côi bóng ngả loang dài
Hư linh dường cũng mệt nhoài nhân duyên
Phải chăng trước định chữ tiền
Ai hoài viết mãi dấu huyền chẳng ra
Chặn đầu cơn gió đi qua
Hỏi tên mới biết tên là mồ côi…
*
Việt Trì, 28/05/2015
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét