THÓI THƯỜNG - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Quen ăn quan chức như bao lúa
Chịu đói dân tình giống cọng tăm
Giả thử con người lo tích đức
Thì đời vô số cái chân tâm
............................................
Thói thường

Mấy ai trọn vẹn một trăm năm
Vinh nhục bao phen khóc hận thầm
Ông lớn tai to làm bộ điếc
Phận hèn miệng bé phải đành câm
Quen ăn quan chức như bao lúa
Chịu đói dân tình giống cọng tăm
Giả thử con người lo tích đức
Thì đời vô số cái chân tâm.
*.
Atlanta, Mar. 13, 2012
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
Email: danviet1995@aol.com
Điện thoại: 404-747-5025

…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét