CỐ HƯƠNG - Thơ Lê Kim Thượng (Khánh Hòa)

Leave a Comment
(Làng cổ ở Nha Trang - Nguồn ảnh: internet)
Người đi khuất bóng mù sương
Dáng xưa hình cũ cuối đường biển dâu
Người về châm thuốc bên cầu
Hong hơi thở lạnh, sưởi sầu héo hon…
..................................................................
Cố  Hương
  
Bao năm biền biệt xa quê
Phải chăng ta đã bội thề… cố hương?
Ước gì giũ áo phong sương
Phơi lên hàng giậu nắng vương sợi buồn…
  
Gửi hồn theo sợi mưa tuôn
Mưa sa xuống ngực chảy buồn thiên thu
Trùng khơi gió lộng tiếng ru
Đưa ta về cõi mộng du hẹn thề
Hai bờ cuộc sống  “Tỉnh - Mê”…
“Có - Không”… “Thực - Mộng” tìm về trở trăn
Người xa khuyết nửa vầng trăng
Nhang tàn, nến lụn, nhện giăng tơ lòng…

 “Chim quyên ăn trái nhãn lòng…” (01)
Quê nhà thương nhớ chờ mong dặm trường
Người đi khuất bóng mù sương
Dáng xưa hình cũ cuối đường biển dâu
Người về châm thuốc bên cầu
Hong hơi thở lạnh, sưởi sầu héo hon…
Hoa rơi nhẹ… vạc kêu giòn…
Thuyền về bến cũ… trăng còn đợi chăng?
Thuyền về tìm nửa vầng trăng
Người về cho hết băn khoăn đoạn trường…
  
Mỗi người có một quê hương
Để cho chín nhớ, mười thương một đời…
              -------
(01): Ca dao Việt Nam
*
Nha Trang, tháng 07.2017
Nhà thơ, nhà giáo LÊ KIM THƯỢNG
(Tên thật Lê Ngọc sinh)
Địa chỉ: phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
tỉnh Khánh Hòa.
Email: lekimthuongtho@gmail.com 


                                                                              

       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.07.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét