Nhạc phẩm: GIÀN KHOAN THƯƠNG NHỚ - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Nguyễn Bá Thanh ; Ca sĩ: Công Pho - Thanh Hải

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang thứ 3 từ trái sang phải)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video
                                      .

Nhạc phẩm:
GIÀN KHOAN THƯƠNG NHỚ
Thơ: Nguyễn Bá Thanh
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Công Pho - Thanh Hải
........................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 07 tháng 07 năm 2017.


.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét