Nhạc phẩm: VỀ ĐI CON - Thơ: Mai Xuân ; Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Ca sĩ: Hồng Thắm

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, ngồi thứ 3 bìa trái)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.

video

Nhạc phẩm:
VỀ ĐI CON
Thơ: Mai Xuân
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Thắm
........................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 10 tháng 06 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét