UỐNG RƯỢU QUÊN TÌNH - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Men nồng vừa chạm môi ngà ngọc
Vị đắng hồ tan chén thủy tinh
Dẫu xác lè nhè cùng Tố Nữ
Mà hồn khật khưỡng với Lưu Linh
 ........................................................
Uống rượu quên tình

Cất chén kề vai với bạn tình
Dè đâu phút chốc đã nghiêng bình
Men nồng vừa chạm môi ngà ngọc
Vị đắng hồ tan chén thủy tinh
Dẫu xác lè nhè cùng Tố Nữ
Mà hồn khật khưỡng với Lưu Linh
Người yêu dỗi bước... không từ biệt
Tỉnh giấc còn ta với... một mình
*.
Atlanta, Oct. 22, 2011
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét