Nhạc phẩm: BIỂN VÀ EM - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Hoàng Kim Vũ ; Ca sĩ: Hồng Thắm

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang ngoài cùng bìa phải)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.

video

Nhạc phẩm:
BIỂN VÀ EM
ThơHoàng Kim Vũ
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Hồng Thắm               
.................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 19 tháng 07 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét