Nhạc phẩm: NHỚ MỘT NGƯỜI - Nhạc Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Vương Thủy ; Ca sĩ: Nam Hải

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang ngoài cùng bìa phải)
   Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
NHỚ MỘT NGƯỜI
ThơVương Thủy
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Nam Hải        
.................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 19 tháng 07 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét