TRÁI TIM SÔNG NÚI - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Sài Gòn ; Nguồn ảnh: internet)
Sóng bủa dễ đâu mòn sức nước,
Nhà lao há chuyển được tâm hồn?
Trái tim chân chính ngàn năm vẫn...
Sáng tỏa muôn đời giống Lạc Long
 ...........................................................
Trái tim sông núi

Đứng giữa đất trời với núi sông,
Con người thì có trái tim hồng.
Nắng mưa dầu dãi trơ gan đá
Dòng máu trung kiên sạch tấm lòng!
Sóng bủa dễ đâu mòn sức nước,
Nhà lao há chuyển được tâm hồn?
Trái tim chân chính ngàn năm vẫn...
Sáng tỏa muôn đời giống Lạc Long      
*.
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
Email: danviet1995@aol.com
Điện thoại: 404-747-5025

…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét