TRẮNG, ĐEN! - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Bảy mấy năm qua ở cõi trần
May, còn làm được cái thằng dân!
Gìn lòng thanh sạch như sương sớm
Tránh thói gian tham dẫu cảnh bần
 .............................................................
Trắng, đen!

Bảy mấy năm qua ở cõi trần
May, còn làm được cái thằng dân!
Gìn lòng thanh sạch như sương sớm
Tránh thói gian tham dẫu cảnh bần
Đâu kẻ rẻ khinh hồn quốc tổ,
Ai người thắt chặt mối thôn lân?
Lợi danh chuyển hóa thân chồn cáo
Giữa chợ nghênh ngang đứng tụt quần!


Mời thư giãn với nhạc phẩm MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT RỪNG CÂY
của Trần Long Ẩn, qua tiếng hát Hồng Nhung:
           
*.
Atlanta, June, 7, 2012
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
Email: danviet1995@aol.com
Điện thoại: 404-747-5025…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.04.2018. 
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét