GIÊNG HAI - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Hương thầm hoa cũ chưa phai
Còn vương theo dấu trang đài năm xưa
Nhịp buồn sóng đẩy nước đưa
Thuyền quyên năm ấy như vừa sang ngang
....................................................................

GIÊNG HAI

Chén quỳnh khôn cạn dòng tương
Thức cùng em với canh trường giêng hai
Hương thầm hoa cũ chưa phai
Còn vương theo dấu trang đài năm xưa
Nhịp buồn sóng đẩy nước đưa
Thuyền quyên năm ấy như vừa sang ngang
Duyên em nhớ giữ nồng nàn
Đừng khô héo để tạ tàn thủy chung
Hữu duyên thiên lý tương phùng
Chén quỳnh xuân hẹn thức cùng giêng hai…
*
Việt Trì, 28/02/2015
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét