NGU NGƠ - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Không yêu sao nhớ
Không yêu sao chờ
Đếm thời gian ngược
Tháng ngày ngu ngơ.
.....................................................
Ngu ngơ

Ơi gió trên cây
Ơi mây trên núi
Ơi đêm trăng lủi
Ơi ngày mưa rây.

Hãy đến nơi đây
Để thương về đó
Ngàn đêm trăng tỏ
Mấy mùa trăng lu.

Thương trái mù u
Bỏ lăn bỏ lóc
Thương chùm quả cóc
Dịu nồng vu vơ.

Thương kẻ lơ ngơ
Vùi đêm thổn thức
Tiếng cười rưng rức
Nướng hồn suối mơ.

Thôi ta chẳng nhớ
Thôi ta chẳng chờ
Chỉ là tình ảo
Chỉ là hư vô.

         *

Không yêu sao nhớ
Không yêu sao chờ
Đếm thời gian ngược
Tháng ngày ngu ngơ.
*.
Hà Nội, 12 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

..

. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét