Nhạc phẩm: BIỂN MẶN - Thơ: Vương Thủy ; Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Ca sĩ: Hồng Dũng

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang ngoài cùng, bìa trái)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
BIỂN MẶN
Thơ: Vương Thủy
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Dũng
.......................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 09 tháng 05 năm 2017.
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét