BẾN XƯA - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Bến vắng lữ hành xa vạn dặm
Cơn sầu hương sắc nhạt cành mơ
Chau mày mặt nước xua vầng nguyệt
Ruột thắt thân tằm nhả rối tơ!
 ....................................................
Bến xưa

Lữ khách sang sông tự thuở giờ
Đò xưa chan chứa những mong chờ
Người đi én rũ buồn đông giá
Kẻ ở liễu hờn nhạt ý thơ
Bến vắng lữ hành xa vạn dặm
Cơn sầu hương sắc nhạt cành mơ
Chau mày mặt nước xua vầng nguyệt
Ruột thắt thân tằm nhả rối tơ!
*.
Atlanta, June 25, 2009
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com


…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét