THI SĨ CHI ÔNG - Thơ Nguyễn Đăng Hành (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Hạ bút màu mè hòng bịp bợm
Mở mồm uốn éo những ba hoa
Chưa gần chửa gặp đầy khao khát
Một bận thôi a, rõ chán là.
.................................................................
Thi sĩ chi ông

Thi sĩ chi ông rõ chán là
Thoáng danh ngỡ tưởng thật hay a
Chẳng ngờ tiếp cận thành văn dởm
Đâu biết tới gần hóa chữ ma
Hạ bút màu mè hòng bịp bợm
Mở mồm uốn éo những ba hoa
Chưa gần chửa gặp đầy khao khát
Một bận thôi a, rõ chán là.
*
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn
huyện Gia Lâm, tỉnh Hà Nội.
Điện thoại: 0166.467.78.26

.
.       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét