GÁNH HÁT TỒI - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Khua mõ, xưa nay cũng lẽ thường
Thói đời bất nghĩa khó thơm hương
Diễn không nên cách mà vênh mặt
Hát chẳng ra trò cũng nhận lương
 ........................................................
Gánh hát tồi

Khua mõ, xưa nay cũng lẽ thường
Thói đời bất nghĩa khó thơm hương
Diễn không nên cách mà vênh mặt
Hát chẳng ra trò cũng nhận lương
Đàn trống lung tung luôn nhịp trật
Tay chân lủng củng lại ca cương
Đem chuông đi giống nhè chuông bể
Bôi mặt soi mình chỉ ố gương.
*.
Atlanta, USA. Oct. 8, 2011
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com

…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét