Nhạc phẩm: NÉT NHẠC VIẾT DỞ - Nhạc: Thanh Khang ; Thơ: Phi Hương ; Ca sĩ: Hồng Dũng

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, ngoài cùng bìa phải)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
NÉT NHẠC VIẾT DỞ
ThơPhi Hương
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Hồng Dũng
...............................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 09 tháng 05 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét