Nhạc phẩm: TRẢ NỢ DÒNG SÔNG - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Nguyễn Minh Đức ; Ca sĩ: Thu Hiền

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, ngoài cùng bìa trái)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
TRẢ NỢ DÒNG SÔNG
ThơNguyễn Minh Đức
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Thu Hiền
...........................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 07 tháng 07 năm 2017.
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét