Nhạc phẩm: GHEN! - Nhạc :Đỗ Thanh Khang ; Thơ: Lê Huy Mậu ; Ca sĩ: Quốc Lâm

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang và phu nhân)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
GHEN! GHEN! GHEN!
ThơLê Huy Mậu
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Quốc Lâm    
............................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 07 tháng 07 năm 2017.


.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét