Nhạc phẩm: TÌNH YÊU VĨ ĐẠI - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; Thơ Mai Xuân ; Ca sĩ: Hồng Dũng

Leave a Comment
(Nhac sĩ Đỗ Thanh Khang, ngoài cùng bìa trái)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
TÌNH YÊU VĨ ĐẠI
Thơ: Mai Xuân
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Hồng Dũng
.....................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 09 tháng 05 năm 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét