TAO NHÂN MẶC KHÁCH - Thơ Nguyễn Đăng Hành (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Văn chương chính nghĩa nên đeo đẳng
Phàm tục nhỏ hèn hãy đuổi xua
Sống đẹp tình người đầy dịu ngọt
Luyện rèn châu ngọc... nối người xưa.
...................................................................................
Tao nhân mặc khách

Tao nhân mặc khách chớ nên bừa
Sống đẹp tình người các bạn ưa
Vật chất bạc tiền đừng ngại thiếu
Tinh thần kiến thức chớ lo thừa
Văn chương chính nghĩa nên đeo đẳng
Phàm tục nhỏ hèn hãy đuổi xua
Sống đẹp tình người đầy dịu ngọt
Luyện rèn châu ngọc... nối người xưa.


Mời thư giãn với nhạc phẩm BẠC TRẮNG TÌNH ĐỜI
của Minh Khang, qua tiếng hát Châu Việt Cường:
             
*
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn
huyện Gia Lâm, tỉnh Hà Nội.
Điện thoại: 0166.467.78.26
.       ........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 24.01.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét