ĐÁNH CỜ - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
- Nguồn ảnh: Internet -
Chiếm nước đôi khi cần mạnh mẽ
Công thành có lúc phải ngu ngơ
............................................................
ĐÁNH CỜ

Thế sự vần xoay một ván cờ
Quân tàn sĩ mất tướng nằm trơ
Lên ghềnh xuống thác khôn ai thật
Chú đó anh đây khéo kẻ vờ
Chiếm nước đôi khi cần mạnh mẽ
Công thành có lúc phải ngu ngơ
Canh gà đã giục hồi chuông điểm
Tiến pháo bình xe kẻo bạn chờ…
*.
Việt Trì, 07 tháng 08 năm 2014
ĐẶNG KHOA


………………………………………………………………………………..
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 06.08.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét