ĐI TÌM BẾN MY LĂNG - Thơ Quỳnh Hoa (Hà Tĩnh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Say đến nỗi không nghe tiếng gọi đò vời vợi
Suốt bấy mùa trăng cầu đã bắc sang ngang
Khách qua cầu ngoái nhìn trở lại
Bến sông xa chìm ngập dưới trăng vàng…
.............................................................

ĐI TÌM BẾN MY LĂNG
(Kỷ niệm lần qua Bình Định nhớ nhà thơ Yến Lan)

Tôi đi tìm không thấy bến My Lăng
Thi sĩ xưa hồn đã nhập vào trăng
Chỉ thoảng nghe sóng sông chiều kể lại
Con đò ru ông lái say nằm.

Say đến nỗi không nghe tiếng gọi đò vời vợi
Suốt bấy mùa trăng cầu đã bắc sang ngang
Khách qua cầu ngoái nhìn trở lại
Bến sông xa chìm ngập dưới trăng vàng…

Và từ đấy không ai còn gặp nữa
Bến My Lăng giờ đã thuộc về trăng
Thuộc về thơ, về miền khắc khoải
Mãi mơ màng
Ơi bến My Lăng!
                     *.
QUỲNH HOA
Địa chỉ: Thôn 8, Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Điện thoại: 01688374083 - 039585323


.


…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo emai: dungxuanhai@gmail.com gửi ngày 07.03.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét