PHÙ DU - Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long)

Leave a Comment
(Nữ sĩ Trần Mai Ngân - Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp)
Tôi đi nhặt lấy phù du
Trần gian một cõi mịt mù chơi vơi
Tôi tìm trong chiếc lá rơi
Phận người với cả một đời hư hao
............................................
PHÙ DU 

Tôi đi nhặt lấy phù du
Trần gian một cõi mịt mù chơi vơi
Tôi tìm trong chiếc lá rơi
Phận người với cả một đời hư hao

Bến mê ai lạc lối vào
Lịm trong một giấc ngọt ngào huyền không
Mênh mông chỉ thấy mênh mông
Tình tôi xa vắng vọng vào vách ngân! 

Còn đây một chút tri ân
Gửi người với cả ân cần trong tay
Dẫu rằng mai mốt nhạt phai
Hãy cầm cho chặt tháng ngày có nhau.
*
TRẦN MAI NGÂN
Địa chỉ: 71 Trần Văn Ơn, tp Vĩnh Long.
Email: tranmai.ngan@yahoo.com
.…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 14.04.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét