CẢM NGƯỜI DƯNG - Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Chả về đúng thật - Người Dưng
Hội chen con mắt lá răm chửa về...
Để mưa lầm lũi bờ đê
Chàng Khờ đứng tụng lời thề Người Dưng
.................................................................................
Cảm NGƯỜI DƯNG
(Nhái vui thơ Đặng Xuân Xuyến
         NGƯỜI DƯNG)
                   ------
             Chả về
  đúng thật - Người Dưng
            Hội chen
         Con mắt lá răm 
             Chửa về...
    Để mưa lầm lũi bờ đê
            chàng Khờ
    đứng tụng lời thề
           Người Dung
*.
Hà Nội, 14.02.2017
NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Email: khoidinhbang@gmail.com
Điện thoại: 097.955.62.05  
.
............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 15.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét