MẮNG CHUỘT - Thơ Thái Quốc Mưu (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Chui rúc hang sâu suốt tháng ngày
Vụt ra ánh sáng vội dương oai
Tường cao bếp vắng ngươi vênh váo
Ngõ hẹp vườn hoang chúng múa may
 ........................................................
Mắng chuột   

Chui rúc hang sâu suốt tháng ngày
Vụt ra ánh sáng vội dương oai
Tường cao bếp vắng ngươi vênh váo
Ngõ hẹp vườn hoang chúng múa may
Chó hực đùa đàn xanh ngắt mặt
Mèo ngao giục bạn rét run tai
Tinh ranh, mi cũng tinh ranh đó
Song, chẳng ai ưa cái lũ mầy!
*.
Sàigòn, Dec.10, 1985
THÁI QUỐC MƯU
Địa chỉ: 6395 GlenBrook Dr.
             Tucker, GA 30084, USA - Hoa Kỳ.
 Email: danviet1995@aol.com

…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 29.06.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét