Nhạc phẩm: MÌNH YÊU NHAU ĐI EM - Nhạc: Đỗ Thanh Khang ; thơ: Nguyễn Bá Thanh ; Ca sĩ: Minh Đạt

Leave a Comment
(Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang thăm Lạng Sơn)
Nhạc sỹ ĐỖ THANH KHANG
Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1955
Quê quán: Gia Cốc, Quang Vinh
Ân Thi, Hưng yên.
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu.
video

Nhạc phẩm:
MÌNH YÊU NHAU ĐI EM
ThơNguyễn Bá Thanh
Nhạc: Đỗ Thanh Khang  
Thể hiện: Minh Đạt      
.................................................................................................
Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ qua email ngày 07 tháng 07 năm 2017.
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét