THẾ GIAN SAY - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Thế gian say đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười. Thế gian khóc. Thế gian mơ
Ngật ngưỡng bước. Khành khạch cười.
                                               Chửi cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!
.............................................................
Thế gian say
- tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa -

Thế gian say đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười.
               Thế gian khóc.  
                               Thế gian mơ
Ngật ngưỡng bước.
                Khành khạch cười.
                               Chửi cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!
*
Mời thư giãn với nhạc phẩm LY RƯỢU ĐẮNG CAY
của Kim Vũ qua tiếng hát Trường Vũ:

*.
Hà Nội, chiều 04.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét