Trang Chủ

 

 


(Ca sĩ Lâm Chí Khanh trước và sau khi chuyển giới)
Kỳ I: CA SĨ CHUYỂN GIỚI
LÂM CHÍ KHANH
& CHUYỆN GIẢI PHẪU ĐỂ CẢI SỐ
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nhà thơ Du Tử Lê)