Trang Chủ

 

(Nguồn ảnh: Đặng Tuấn Hưng, thứ 2 phải qua trái - Ảnh chụp: 22-06-2020)

 


(Nhà thơ Hoàng Cầm - Nguồn ảnh: internet)

 

 

(Nguồn ảnh: Bùi Thị Nhung, ngoài cùng bìa phải)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tác giả Inra Sara thứ 2 từ trái sang phải, hàng trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn ảnh: Đặng Luận, thứ 2 từ phải qua trái)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Đặng Xuân Xuyến: 1999 - 2002 - 2001 - 1999)

(Đặng Xuân Xuyến: 1996 - 1999 - 2001 - 2002)